Kancelaria Notarialna Warszawa

W ramach działalności notariusz lub pracownicy Kancelarii udzielą wszelkich informacji dotyczących dokumentów niezbędnych do dokonania czynności, wysokości wynagrodzenia notarialnego oraz wysokości koniecznych opłat i podatków.
W tym celu proszę o kontakt z Kancelarią na kilka dni przed umawianym z notariusz terminem przeprowadzenia czynności w dogodny dla Państwa sposób: mailowo, telefonicznie bądź osobiście.

Proszę pamiętać, że przesłanie wiadomości na nasz adres mailowy jest równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na prowadzenie z Kancelarią Notarialną korespondencji mailowej zawierającej: dane osobowe, dane dotyczące czynności notarialnej, jej ewentualnej wartości (np. cena), opłat sądowych, podatków i wynagrodzenia notariusza związanych z tą czynnością oraz wszelkich innych informacji, które mogą mieć charakter poufny lub wrażliwy.

Notariusz jest płatnikiem podatków i opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W zakładce o opłatach znajdziecie Państwo informacje o pobieranych przez Notariusza opłatach sądowych, podatkach i jego wynagrodzeniu. Proszę zwrócić uwagę, że informację o faktycznej wysokości podatków, opłat i wynagrodzeniu pobieranych przez Notariusza od konkretnej czynności notarialnej uzyskają Państwo po skontaktowaniu się z Kancelarią.

Zwracamy Państwa uwagę, że wcześniejszy kontakt z Kancelarią umożliwi ustalenie rodzaju czynności, weryfikację dokumentów, sporządzenie aktu notarialnego i umówienie dogodnego terminu spotkania, co pozwoli na skrócenie czasu przygotowania aktu notarialnego lub innej czynności.
Istnieje również możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami bądź przemawia za tym charakter czynności.